Lưới nông nghiệp

20,000

Lưới nông nghiệp là loại vật liệu giúp ích rất nhiều trong quá trình canh tác nông nghiệp. Với tính ứng dụng cao lưới nông nghiệp xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực đời sống sản xuất, sinh hoạt hàng ngày.

Lưới nông nghiệp

20,000

Danh mục: