Dây thừng

Dây thừng

10,000

Màng PE

Màng PE

1,000

Pallet

Pallet gỗ

10,000
10,000

Thùng phi

Thùng phi nhựa

10,000
10,000

Túi PE

Túi PE

10,000